Προφίλ

Καταστατικό - Τροποποιήσεις

Ισολογισμοί

Επικοινωνία

Α. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία εταιρίας: Α. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: EDELWEISS KLIMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΣΟΛΩΝΟΣ 42, Τ.Κ.: 54644
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310319120
Fax: 2310319120
Εmail: info@edelweissklima.gr
ΑΦΜ: 800774935
ΔΟΥ: Z' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νομική Μορφή: Ι.Κ.Ε.
Ημερομηνία Συστασης: 10/11/2016
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 131406
αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 140516306000
Εταιρικό Κεφάλαιο: 20.000,00 €
Διάρκεια Εταιρίας: 20 ΕΤΗ
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημερομηνία λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2016


Διαχειριστής

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση κατοικίας
Αθανάσιος Γκανάτσας ΤΖΑΒΕΛΑ 34, Τ.Κ.: 54249

Στοιχεία Εταίρων

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση κατοικίας Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Είδος Εισφοράς Εταιρικά Μερίδια Ονομ. Αξία Μεριδίων
Αθανάσιος Γκανάτσας ΤΖΑΒΕΛΑ 34 ΑΜ 275133 047200800 Z' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ 20000 1 €

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκπόνηση μελετών και λοιπών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε εργασίας και αντικειμένου, δραστηριότητας της αντίστοιχης κατηγορίας πτυχίου που κατέχει ο μόνος μέτοχος της εταιρείας Αθανάσιος Γκανάτσας, σχετικά με το γνωστικό της αντικείμενο των επιστημονικών πεδίων του πτυχίου του εταίρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.
Η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπάρχει ή που θα συσταθεί, προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού.


Στοιχεία επικοινωνίας

Α. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΣΟΛΩΝΟΣ 42, Τ.Κ.: 54644
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310319120
Fax: 2310319120
Εmail: info@edelweissklima.gr